Ansökan om andrahandsuthyrning

ANDRAHANDSUTHYRNING – POLICY

Vi bor i en unik fastighet som vi är både rädda om och stolta över. Ett led i att ta väl hand om vårt hus är att vi vet vilka som bor i huset och att vi alla bidrar till ett gott boende. Med ett gemensamt regelverk kring andrahandsuthyrning tror vi att omtanke om huset och tryggheten ska öka.

Skriftlig ansökan

För att styrelsen ska bedöma och bevilja andrahandsuthyrning krävs en skriftlig ansökan från den uthyrande medlemmen. Den skriftliga ansökan ska innehålla skäl för uthyrning, uthyrningsperiod samt namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer till samtliga personer som ska hyra bostaden.

Skäl

I ansökan om andrahandsuthyrningen måste skäl till uthyrning anges. Skäl kan vara:

 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller i utlandet samt längre utlandsvistelse.
 • Ålder eller sjukdom. Hyresgästen kan om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, ansöka om andrahandsuthyrning av sin lägenhet.
 • Särskilda familjeförhållande. Skäl för andrahandsuthyrning kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande.
 • Upplåta en lägenhet till en närstående

Uthyrningstid

Styrelsen för pianofabriken har tagit fram riktlinjer för uthyrningsperiod.

BRF Pianofabriken godkänner andrahandsuthyrning av din lägenhet i max två (2) år, ett (1) år i taget. Efter ett (1) år behöver du skicka in en ny ansökan med intyg som prövas på nytt. I specifika fall, exempelvis en längre utbildning kan möjliggöra en längre uthyrningstid

Vid särskilda familjeförhållande, provbo i ett parförhållande, godkänner vi max ett (1) år.

Brf Pianofabriken godkänner inte korttidsuthyrningar (under 3 mån). Anledningen är att Pianofabriken har upplevt svårigheter kring både förvaltning av fastigheten samt otrygghet kopplat till många korta andrahandsuthyrningar. 

Ansvar

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du gentemot Brf Pianofabriken för din andrahandshyresgäst. Det finns aldrig något hyresförhållande mellan Brf Pianofabriken och andrahandshyresgästen.

Det innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

 • Att månadsavgiften betalas i tid.
 • Eventuella skador i lägenheten och/eller inom/på fastigheten.
 • Att inga störningar förekommer
 • Aktsamhet om övriga utrymmen och gårdsmiljö.
 • Att informera hyresgästen om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.

Hemförsäkring och andra tips

Det är bra att förbereda uthyrningen i god tid och även välja en hyresgäst du litar på. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för bostaden och vad som händer där även när du hyr ut – eventuella störningar eller obetald månadsavgift kan i värsta fall leda till att du förlorar din bostadsrätt. Hyr du ut till någon du inte känner, är det klokt att ta referenser. Kontrollera också vad din hemförsäkring omfattar vid uthyrning och vilken försäkring andrahandshyresgästen har. Det kan vara lämpligt att den som hyr tecknar en extra ansvarsförsäkring ifall någon större skada skulle inträffa.
Det är också viktigt att reglera åtminstone hyrestid, uppsägningstid och hyra i ett kontrakt som både du och andrahandshyresgästen undertecknar. Hyr du ut möblerat är det bra att även göra en inventarieförteckning.

Formulär för :
1. Ansökan om andrahandsupplåtelse
2. Fullmakt för upplåtelse i andra hand (finns i Mitt HSB)

Avgift för andrahandsuthyrning

BRF Pianofabriken tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften motsvarar hantering och administration av andrahandsuthyrningen. Avgiften för andrahandsuthyrning är 10 % av gällande prisbasbeloppet per år eller delar därav. Vid kortare uthyrning än ett (1) år är avgiften en tolftedel för varje påbörjad månad.

Denna policy för andrahandsuthyrning är antagen av Brf Pianofabrikens styrelse.


  Ditt namn (obligatorisk)

  Din e-post (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Lägenhetsnummer (obligatorisk)

  Hyresgästens namn (obligatorisk)

  Hyresgästens personnummer (obligatorisk)

  Hyresgästens e-post (obligatorisk)

  Hyresgästens telefonnummer (obligatorisk)

  Datum för uthyrning (obligatorisk)

  Skäl för uthyrning (obligatorisk)

  Studier eller arbete på annan ortÅlder eller sjukdomSärskilda familjeförhållandeAnnat – utveckla under Övriga upplysningar nedan

  Övriga upplysningar